Benvinguts...

...Temari...

...PDI...

...Manuals...

...Webteca...

...Softeca...

...Glosari...

...Articles


Parlar d'Educació i Tecnologia Educativa es parlar d'un enfocament metodològic d'aprenentatge que afavoreixi la construcció del coneixement sobre la base de la participació col·lectiva del grup. L'aprenentatge del grup és més que la suma dels aprenentatges individuals.
Tal com deia Albert Einstein:

"Si vols resultats diferents, no facis sempre el mateix"
Tot canvi metodològic i tecnològic ens produeix incerteses inicialment.Els claustres dels centres necessiten formar-se contínuament,tècnicaipedagògicamentper ser el més competent possible,sota els paràmetres d'una tasca docent basada en aquest tres principis:Treball en equip, Treball cooperatiu i Interdisciplinari.

Però sempre la tecnologia ha d'estar supeditada a la metodologia.